Gratis verzending bij aankoop van 4 of meer bundels.

Kruip in de huid van een meester-improvisator! Deze van opname genoteerde improvisaties bieden een kijkje in het ambacht wat De Vries tot in de  puntjes beheerst. Zijn specialiteit: Improviseren over de Geneefse Psalmen. Een selectie van de Vries' mooiste psalm-improvisaties, afkomstig van cd's uitgegeven bij JSB records en het project AllePsalmen.nl

Koraalbewerkingen (uitgeschreven improvisaties) over de psalmen 6, 25, 84, 86 en 101. 

Een partita (koraalzetting en zeven variaties) over de Lofzang van Maria.

Koraalbewerkingen over de psalmen 28, 51, 56, 99 en 119.