Kruip in de huid van een meester-improvisator! Deze van opname genoteerde improvisaties bieden een kijkje in het ambacht wat De Vries tot in de  puntjes beheerst. Zijn specialiteit: Improviseren over de Geneefse Psalmen. Een selectie van De Vries' mooiste psalmimprovisaties, afkomstig van cd's (JSB records) en AllePsalmen.nl 

Koraalbewerkingen over de psalmen 57, 105 en 124.

Koraalbewerkingen over de psalmen 28, 51, 56, 99 en 119.

Een partita (koraalzetting en zeven variaties) over de Lofzang van Maria.

Koraalbewerkingen (uitgeschreven improvisaties) over de psalmen 6, 25, 84, 86 en 101.